Izba Celna w Gdyni
Dyrektor
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:DIC
Telefon: 58 666-93-93 , 58 666-90-87
Fax: 58 621-05-54
I Zastępca Dyrektora
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:DZK
Telefon: 58 666-90-87
Fax: 58 666-93-36
II Zastępca Dyrektora
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:DZP
Telefon: 58 666-90-87
Fax: 58 666-93-36
III Zastępca Dyrektora
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:DZL
Telefon: 58 666-90-87
Fax: 58 666-93-36
Główny Księgowy
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:DZF
Telefon: 58 666-91-69
Fax:
Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:IKOX
Telefon: 58 666-90-28 , 58 666-93-61
Fax: 58 666-93-35
Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:IOSW
Telefon: 58 666-93-61
Fax:
Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Prawnej
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:IPRX
Telefon: 58 774-97-27
Fax: 58 666-93-27
Wieloosobowe Stanowisko Pracy Kancelaria
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:IOKX
Telefon: 58 666-90-65
Fax:
Jednoosobowe stanowisko pracy Archiwum Zakładowe
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:IAZY
Telefon: 58 666-90-17
Fax:
Wydział Kadr i Szkolenia
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:IKAW
Telefon: 58 666-92-99
Fax: 58 666-92-01
Wydział Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:IKWW
Telefon: 58 666-93-63
Fax: 58 666-93-17
Referat Ochrony
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:IINR
Telefon: 58 666-90-77
Fax:
Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:IAWX
Telefon: 58 666-97-05
Fax: 58 666-93-43
Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Adres:81-339 Gdynia, Celna 2
Kod komórki:IBPX
Telefon: 58 774-97-74
Fax: 58 627-49-68
Wydział Kontroli
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:IKNW
Telefon: 58 666-90-70
Fax: 58 666-90-26
Wydział Zwalczania Przestępczości
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:IZPW
Telefon: 58 666-91-60
Fax: 58 666-92-16
Referat Grupa Mobilna w Gdyni
Adres:81-339 Gdynia, Celna 2
Kod komórki:IMGR
Telefon: 58 774-97-80 , 58 627-46-07
Fax: 58 627-46-12
Graniczny Referat Zwalczania Przestępczości w Gdyni
Adres:81-156 Gdynia, E. Kwiatkowskiego 60
Kod komórki:IGAR
Telefon: 58 666-75-95
Fax: 621-31-53
Graniczny Referat Zwalczania Przestępczości w Gdańsku
Adres:80-601 Gdańsk, Kontenerowa 7
Kod komórki:IGDR
Telefon: 58 771-56-25
Fax: 58 771-56-28
Graniczny Referat Zwalczania Przestępczości Port Lotniczy
Adres:80-298 Gdańsk-Rębiechowo, Słowackiego 200
Kod komórki:IPLR
Telefon: 58 771-58-90
Fax: 58 346-11-67
Wydział Morski Zwalczania Przestępczości
Adres:
Kod komórki:IMZW
Telefon: 58 771-56-79 , 58 737-97-54
Fax:
Wydział Zarządzania Ryzykiem
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:IZRW
Telefon: 58 666-93-62
Fax: 58 666-93-49
Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Analizy Obrotu Kontenerowego
Adres:
Kod komórki:IAOX
Telefon: 58 666-93-05
Fax:
Wydział Krajowe Centrum RTG
Adres:
Kod komórki:ICRTGW
Telefon:
Fax:
Referat Dochodzeniowo-Śledczy
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:IDSR
Telefon: 58 666-91-61
Fax:
Wydział Logistyki
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:ILGW
Telefon: 58 666-92-65
Fax: 58 666-92-25
Wydział Informatyki
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:IITW
Telefon: 58 666-93-67
Fax: 58 666-93-01
Referat Laboratorium Celne
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:ILCR
Telefon: 58 666-90-72
Fax: 58 666-90-12
Wydział Akcyzy i Gier
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:IAGW
Telefon: 58 666-92-73
Fax: 58 666-90-42
Wydział Obsługi Przedsiębiorców
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:IPAW
Telefon: 58 666-91-63
Fax:
Wydział Przeznaczeń Celnych
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:IPCW
Telefon: 58 666-92-76
Fax: 58 666-92-11
Wydział Finansowo-Księgowy
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:IFKW
Telefon: 58 666-91-70
Fax:
Wydział Rozliczeń Ceł i Podatków
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:IRCW
Telefon: 58 666-91-73
Fax: 58 666-92-47
Wydział Egzekucji i Likwidacji Towarów
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:IEGW
Telefon: 58 666-93-68
Fax: 58 774-93-60
Urząd Celny w Gdyni
Urząd Celny w Gdyni
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:321000
Telefon: 58 666-90-90
Fax: 58 666-90-60
Referat Ogólny
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:UOGR
Telefon: 58 666-90-82
Fax:
Sekcja Kontroli Wewnętrznej
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:UKWS
Telefon: 58 666-91-62
Fax:
Referat Przeznaczeń Celnych i Obsługi Przedsiębiorców I
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:UPCR I
Telefon: 58 666-90-52
Fax:
Referat Przeznaczeń Celnych i Obsługi Przedsiębiorców II
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:UPCR II
Telefon: 58 666-90-45
Fax: 58 666-90-40
Referat Akcyzy i Gier
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:UAKR
Telefon: 58 666-90-86
Fax:
Referat Kontroli Przedsiębiorców
Adres:81-340 Gdynia, Hryniewickiego 10A
Kod komórki:UKPR
Telefon: 58 627-63-13 , 58 627-63-28
Fax:
Referat Dozór
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:UZDR
Telefon: 58 666-90-83
Fax: 58 666-90-46
Referat Dochodzeniowo - Śledczy
Adres:81-029 Gdynia, Północna 9a
Kod komórki:UDSR
Telefon: 58 666-90-35
Fax: 58 666-90-57
Oddział Celny Basen V
Adres:81-336 Gdynia, Dokerów 7
Kod komórki:321010
Telefon: 58 666-76-01
Fax: 58 666-76-27
Oddział Celny "Baza Kontenerowa"
Adres:81-156 Gdynia, E. Kwiatkowskiego 60
Kod komórki:321030
Telefon: 58 666-75-01
Fax: 58 621-32-12
Oddział Celny "Basen IV"
Adres:81-061 Gdynia, Handlowa 29
Kod komórki:321050
Telefon: 58 627-88-40
Fax: 58 627-88-50
Oddział Celny "Nabrzeże Bułgarskie"
Adres:81-184 Gdynia, Energetyków 5
Kod komórki:321070
Telefon: 58 771-59-40
Fax: 58 771-59-09
Urzad Celny w Gdańsku
Urząd Celny w Gdańsku
Adres:80-730 Gdańsk, Opłotki 1
Kod komórki:322000
Telefon: 58 785-45-84
Fax: 58 785-46-09
Referat Przeznaczeń Celnych i Obsługi Przedsiębiorców I
Adres:80-730 Gdańsk, Opłotki 1
Kod komórki:UPCRI
Telefon: 58 785-45-25
Fax: 58 785-46-29
Referat Przeznaczeń Celnych i Obsługi Przedsiębiorców II
Adres:80-730 Gdańsk, Opłotki 1
Kod komórki:UPCRII
Telefon: 58 785-45-20
Fax:
Referat Dochodzeniowo-Śledczy
Adres:80-730 Gdańsk, Opłotki 1
Kod komórki:UDSR
Telefon: 58 785-45-30
Fax:
Sekcja Kontroli Wewnętrznej
Adres:80-730 Gdańsk, Opłotki 1
Kod komórki:UKWS
Telefon: 58 785-45-69
Fax:
Referat Akcyzy i Gier
Adres:80-730 Gdańsk, Opłotki 1
Kod komórki:UAGR
Telefon: 58 785-45-35
Fax:
Referat Kontroli Przedsiębiorców
Adres:80-730 Gdańsk, Opłotki 1
Kod komórki:UKPR
Telefon: 58 785-45-40
Fax:
Sekcja Oceny Ryzyka
Adres:80-730 Gdańsk, Opłotki 1
Kod komórki:UORS
Telefon: 58 785-47-37
Fax:
Referat Dozoru I
Adres:80-730 Gdańsk, Opłotki 1
Kod komórki:UDZRI
Telefon: 58 785-45-50
Fax: 58 785-46-54
Referat Dozoru II
Adres:80-730 Gdańsk, Opłotki 1
Kod komórki:UDZRII
Telefon: 58 785-45-52
Fax: 58 785-46-54
Referat Ogólny
Adres:80-730 Gdańsk, Opłotki 1
Kod komórki:UOGR
Telefon: 58 785-45-05
Fax: 58 785-46-07
Sekcja Informatyki
Adres:80-730 Gdańsk, Opłotki 1
Kod komórki:UITS
Telefon: 58 785-47-17
Fax:
Oddział Celny Opłotki
Adres:80-730 Gdańsk, Opłotki 1
Kod komórki:322010
Telefon: 58 785-45-10
Fax: 58 785-46-18
Oddział Celny Nabrzeże Wiślane
Adres:80-554 Gdańsk, Śnieżna 1
Kod komórki:322020
Telefon: 58 771-56-85
Fax: 58 768-94-13
Oddział Celny Basen im. Władysława IV
Adres:80-542 Gdańsk, Przemysłowa 18
Kod komórki:322030
Telefon: 58 771-56-50 , 58 771-56-47
Fax: 58 771-56-54
Oddział Celny Port Lotniczy Rębiechowo
Adres:80-298 Gdańsk-Rębiechowo, Słowackiego 200
Kod komórki:322050
Telefon: 58 771-58-53 , 58 348-12-78
Fax: 58 341-72-64
Oddział Celny w Tczewie
Adres:83-110 Tczew, Czatkowska 6
Kod komórki:322060
Telefon: 58 764-49-35
Fax: 58 764-49-21
Oddział Celny w Kwidzynie
Adres:82-500 Kwidzyn, Lotnicza 1
Kod komórki:322070
Telefon: 55 629-84-00 , 55 629-84-46
Fax: 55 629-84-48
Oddział Celny Terminal Kontenerowy
Adres:80-601 Gdańsk, Kontenerowa 7
Kod komórki:322080
Telefon: 58-771-56-05 , 58 771-56-06
Fax: 58 771-56-32
Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim
Adres:83-900 Pruszcz Gdański, Handlowa 4
Kod komórki:322090
Telefon: 58 785-47-84 , 58 785-47-80
Fax: 58 692-55-50
Urząd Celny w Słupsku
Urząd Celny w Słupsku
Adres:76-200 Słupsk, Portowa 13B
Kod komórki:323000
Telefon: 58 774-08-00 , 58 774-08-15
Fax: 58 774-08-17
Referat Ogólny
Adres:76-200 Słupsk, Portowa 13B
Kod komórki:UOGR
Telefon: 58 774-08-67 , 58 774-08-62
Fax: 58 774-08-17
Sekcja kontroli wewnętrznej
Adres:76-200 Słupsk, Portowa 13B
Kod komórki:UKWS
Telefon: 58 774-08-23
Fax:
Jednoosobowe stanowisko pracy ds. Informatyki
Adres:76-200 Słupsk, Portowa 13B
Kod komórki:UITY
Telefon: 58 774-08-63
Fax:
Oddział Celny w Słupsku
Adres:76-200 Słupsk, Portowa 13B
Kod komórki:323010
Telefon: 58 774-08-30 , 58 774-08-60
Fax:
Oddział Celny w Chojnicach
Adres:89-600 Chojnice, Gdańska 110 A
Kod komórki:323020
Telefon: 52 583-57-01 , 52 583-57-02
Fax: 52 583-57-33
Miejsce wyznaczone przy ulicy Marynarki Polskiej 2 w Ustce
Adres:76-270 Ustka, Marynarki Polskiej 2
Kod komórki:PL320000MW0005
Telefon:
Fax:
Referat Przeznaczeń Celnych
Adres:76-200 Słupsk, Portowa 13B
Kod komórki:UPCR
Telefon: 58 774-08-22 , 58 774-08-24
Fax:
Referat Akcyzy i Gier
Adres:76-200 Słupsk, Portowa 13B
Kod komórki:UAGR
Telefon: 58 774-08-64 , 58 774-08-26
Fax:
Referat Kontroli Przedsiębiorców
Adres:76-200 Słupsk, Portowa 13B
Kod komórki:UKPR
Telefon: 58 774-08-05 , 58 774-08-33
Fax:
Sekcja Kontroli Przedsiębiorców
Adres:89-600 Chojnice, Gdańska 110 A
Kod komórki:UKPS
Telefon: 52 583-57-54
Fax:
Sekcja Oceny Ryzyka
Adres:76-200 Słupsk, Portowa 13B
Kod komórki:UKPY
Telefon: 58 774-08-63
Fax:
Referat Dozoru
Adres:76-200 Słupsk, Portowa 13B
Kod komórki:UDZR
Telefon: 58 774-08-50
Fax: 58 774-08-83
Sekcja Dozoru w Chojnicach
Adres:89-600 Chojnice, Gdańska 110 A
Kod komórki:UDZS
Telefon: 52 583-57-44
Fax:
Referat Dochodzeniowo-Śledczy
Adres:76-200 Słupsk, Portowa 13B
Kod komórki:UDSR
Telefon: 58 774-08-40
Fax:
Nowe usługi Służby Celnej
Odprawa przed przybyciem
Bezpośrednia Dostawa
Ułatwienia w akcyzie dla wyrobów węglowych
3i - Zgłoś pomysł na innowację