Żaby w okularach

Prawie 1000 sztuk odbiorników radiowych w kształcie żaby oraz 400 sztuk okularów bez znaku bezpieczeństwa produktu CE ujawnili w dniu 16.04. br funkcjonariusze Referatu Środków i Ograniczeń Pozataryfowych.
Towar zgłoszono do procedury dopuszczenia do obrotu w Oddziale Celnym "Opłotki" w Gdańsku. Radiowe żaby zatrzymano i zwrócono się do Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni z wnioskiem o wydanie stosownej opinii. Podobnie rzecz ma się z okularami z tym, że tu opinię wyda Państwowa Inspekcja Handlowa w Gdańsku.

Zespół Prasowy IC w Gdyni
Jolanta Twardowska, Marcin Daczko

Dokumenty do pobrania: