Spotkanie z Radą Interesariuszy Portu Gdynia

Funkcjonariusze pomorskiej Służby Celnej byli gośćmi Rady Interesariuszy Portu Gdynia. W spotkaniu, które odbyło się 16 grudnia wzięli udział: Dyrektor Izby Celnej w Gdyni insp. Wiesław Struk, naczelnik Wydziału Obsługi Przedsiębiorców nadkom. Ryszard Szwedow, kierownik Referatu Ogólnego Urzędu Celnego w Gdyni kom. Maciej Firlej oraz kierownik OC „Baza Kontenerowa” w Gdyni kom. Andrzej Sząszor. Członkowie Rady Interesariuszy zostali poinformowani o wprowadzeniu z dniem 12 grudnia 2014r. (w ramach dobrej praktyki) możliwości składania powiadomień i dokonywania wpisu do rejestru towarów oczekujących na rozładunek ze statku, objętych deklaracją skróconą do czasowego składowania.

Elektroniczne potwierdzenie zapłaty akcyzy

Departament Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów informuje, że 9 grudnia uruchomiona zostanie nowa funkcjonalność umożliwiająca uzyskanie bezpośrednio ze strony internetowej elektronicznego potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo. Pozwoli to na uzyskanie potwierdzenia zapłaty bez konieczności wizyty w urzędach celnych, co w połączeniu z istniejącą już możliwością złożenia przez Internet deklaracji, stanowi kompletne narzędzie dla podatników.

Mikołajkowy prezent

Kolejny raz pomorska Służba Celna wsparła potrzebujących. Do podopiecznych siedmiu fundacji i stowarzyszeń charytatywnych z Pomorza trafiło ponad 390 sztuk odzieży m.in. koszul i spodni oraz prawie 400 par butów dziecięcych.

Wizyta ekspertów ONZ

Eksperci z komitetu sankcyjnego Rady Bezpieczeństwa ONZ ds. Iranu gościli w dniu 3 grudnia w Izbie Celnej w Gdyni. W trakcie spotkania w Wydziale Krajowe Centrum RTG zostali zapoznani z założeniami systemu zarządzania ryzykiem i kontroli w Służbie Celnej, a także zasadami kontroli towarów o znaczeniu strategicznym.

Przedłużenie gwarancji TIR w Federacji Rosyjskiej

Według informacji przekazanych przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego IRU oraz rosyjskiego gwaranta w Federacji Rosyjskiej ASMAP, władze celne Federacji Rosyjskiej poinformowały o kolejnym przedłużeniu - do dnia 28 lutego 2015 r. - obowiązywania umowy gwarancyjnej, umożliwiającej stosowanie karnetów TIR na obszarze Federacji Rosyjskiej (pismo do pobrania - poniżej).
::: CZYTAJ WIĘCEJ :::

Elektroniczne potwierdzenie zapłaty akcyzy od samochodu osobowego

W dniu 09 grudnia br. zostanie uruchomiona usługa na stronie internetowej, która umożliwi pobranie elektronicznego potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo.

Nowa usługa pozwoli uzyskać elektroniczne potwierdzenie zapłaty akcyzy, które podatnik lub Wydziały komunikacji będą mogły pobrać i wydrukować ze strony internetowej https://www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/CheckCar

Nowe ułatwienia dla producentów wyrobów akcyzowych

Ministerstwo Finansów, wychodząc naprzeciw postulatom producentów wyrobów akcyzowych (winiarskich i piwa), wprowadza nowe regulacje zawierające uproszczenia i ułatwienia w zakresie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych.
::: CZYTAJ WIĘCEJ :::

Kampania "16 Dni Przeciw Przemocy"

Służba Celna włączyła się do kampanii "16 Dni Przeciw Przemocy", która ma na celu podniesienie świadomości na temat przemocy ze względu na płeć oraz wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet.
e-załączniki – nowa usługa Służby Celnej
Nowe usługi Służby Celnej
Odprawa przed przybyciem
Bezpośrednia Dostawa
Ułatwienia w akcyzie dla wyrobów węglowych
3i - Zgłoś pomysł na innowację