Nowy system rozliczeń ceł i podatków w Służbie Celnej

Szanowni Państwo!

Informujemy o planowanym utworzeniu Centrum Rozliczeń w Izbie Celnej w Krakowie i uruchomieniu nowego systemu rozliczeń należności celnych i podatków, zawierającego mechanizmy umożliwiające automatyczne rozliczanie dokonywanych wpłat.

Ankieta satysfakcji klienta

Szanowni Państwo!

Jednym z najważniejszych priorytetów w procesie zmian zachodzących w Służbie Celnej jest stałe doskonalenie standardów obsługi oraz poszerzanie katalogu ułatwień i uproszczeń dostępnych dla klientów Służby Celnej.

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO)

Szanowni Państwo!

Poniżej publikujemy zaktualizowany dokument „Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO). Zapraszamy do lektury!

Służba Celna w akcji pomocy uchodźcom

Na lotnisku wojskowym w Królewie Malborskim wylądowały w dniu 13 stycznia samoloty transportowe z uchodźcami z Ukrainy na pokładzie. Przyleciały nimi całe rodziny, w sumie 183 osoby z Donbasu i Ługańska. Ewakuowanych Polaków przywitała na miejscu m.in. minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska. Na czas ewakuacji lotnisku utworzone zostało dodatkowe przejście graniczne.

Konferencja „Porty 24h”

Nie więcej, niż 24 godziny, trwać będą niezbędne formalności związane z odprawą towarów sprowadzanych drogą morską do Polski. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, za koordynację prac wszystkich służb kontrolnych działających w polskich portach odpowiada od 1 stycznia 2015 r. Służba Celna.

Dyplom dla Julii

Dziesięcioletnia Julka Cichosz od trzech lat bierze udział w konkursach rysunkowych organizowanych przez Ministerstwo Finansów dla dzieci pracowników resortu. W podziękowaniu za zaangażowanie oraz w uznaniu Jej talentu Dyrektor Izby Celnej w Gdyni ufundował nagrodę, którą wręczył Naczelnik Urzędu Celnego w Słupsku mł. insp. Jacek Szafrański.

Spotkanie z Radą Interesariuszy Portu Gdynia

Funkcjonariusze pomorskiej Służby Celnej byli gośćmi Rady Interesariuszy Portu Gdynia. W spotkaniu, które odbyło się 16 grudnia wzięli udział: Dyrektor Izby Celnej w Gdyni insp. Wiesław Struk, naczelnik Wydziału Obsługi Przedsiębiorców nadkom. Ryszard Szwedow, kierownik Referatu Ogólnego Urzędu Celnego w Gdyni kom. Maciej Firlej oraz kierownik OC „Baza Kontenerowa” w Gdyni kom. Andrzej Sząszor. Członkowie Rady Interesariuszy zostali poinformowani o wprowadzeniu z dniem 12 grudnia 2014r. (w ramach dobrej praktyki) możliwości składania powiadomień i dokonywania wpisu do rejestru towarów oczekujących na rozładunek ze statku, objętych deklaracją skróconą do czasowego składowania.

Elektroniczne potwierdzenie zapłaty akcyzy

Departament Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów informuje, że 9 grudnia uruchomiona zostanie nowa funkcjonalność umożliwiająca uzyskanie bezpośrednio ze strony internetowej elektronicznego potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo. Pozwoli to na uzyskanie potwierdzenia zapłaty bez konieczności wizyty w urzędach celnych, co w połączeniu z istniejącą już możliwością złożenia przez Internet deklaracji, stanowi kompletne narzędzie dla podatników.
e-załączniki – nowa usługa Służby Celnej
Nowe usługi Służby Celnej
Odprawa przed przybyciem
Bezpośrednia Dostawa
Ułatwienia w akcyzie dla wyrobów węglowych
3i - Zgłoś pomysł na innowację